Moskee An-Noer Barneveld is ontstaan vanuit de Marokkaanse Vereniging Barneveld. Deze laatste is opgericht eind jaren 80. De vereniging heeft verschillende locaties gehad onder andere op de Brummelkamperweg, de Oldenbarnevelderweg en sinds januari 2015 aan de Begoniastraat (naast de Lidl).

Gedurende al die jaren deed de vereniging dienst als gebedshuis en activiteitencentrum en dat is nog steeds het geval. Eind 2015 is de naam veranderd naar Moskee An-Noer Barneveld. Om nog meer te onderstrepen dat de vereniging een plek is voor iedereen wat de afkomst van iemand ook is.

ANBI STATUS MOSKEE ANNOER

Moskee Annoer is door de belastingdienst beoordeeld als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een weerspiegeling van de transparantie en betrouwbaarheid van een stichting.
Verder betekent dit voor u, dat uw giften aan Moskee Annoer aftrekbaar zijn van de belasting.