Activiteiten

De kernactiviteit van Moskee An-Noer Barneveld is het gezamenlijk kunnen verrichten van de vijf verplichte gebeden (خمسةصلوت). Tevens is er meer dan enkel ruimte om te bidden. Naast het religieus aspect, heeft het namelijk ook een sociaal aspect. De moskeegangers kunnen zich organiseren, interacteren en zouden eventueel aan belangenbehartiging kunnen doen. De contacten kunnen worden aangehaald onder het genot van een kopje koffie. Daarnaast kan men de imam consulteren of rustig de Koran (het heilige boek) lezen.

Kortom: de moskee heeft een bredere functie dan men in eerste instantie zou denken en staat in het midden van de Barneveldse samenleving. De activiteiten die wij nu aanbieden cq. op de planning staan:

Jongerenactiviteiten:

Op de zondagochtend en woensdagmiddag worden er verschillende lessen aan kinderen gegeven. Tevens worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren om islamitische waarden en normen over te brengen.
· Islamitische lessen
· Arabische lessen
· Lezingen
· Ontspanning en sport
· Studieondersteuning zoals huiswerkbegeleiding

Ouderenactiviteiten:

Het doel van de ouderenactiviteiten is om ouderen uit hun isolement te halen door de zelfredzaamheid te vergroten en het lezen en schrijven te stimuleren. Moskee An-Noer biedt ouderen de mogelijkheid om lessen te volgen in het Arabisch en Nederlands.
Naast het bieden van lessen zijn er ook nog andere activiteiten:
· Voorlichtingsbijeenkomsten
· Begeleiden naar de juiste hulploketten
· Lezingen
· Vrijwilligerswerk

Vrouwenactiviteiten:

De activiteiten voor vrouwen worden door de vrouwen zelf georganiseerd.
Zo worden de volgende activiteiten aangeboden:
· Islamitische lessen
· Arabische taallessen
· Nederlandse taallessen
· Lezingen
· Thema en voorlichtingsbijeenkomsten (bijv: Moeder & Kind dagen)
· Maatschappelijke activiteiten (vrijwilligerswerk, naailessen, kooklessen)

Buurtactiviteiten:

Voor de betrokkenheid met de buurt, organiseert Moskee An-Noer activiteiten voor buurtbewoners.
· Schoonmaakdagen
· Bevordering veiligheid
· Ziekenbezoek
· Buurtbijeenkomsten (om bijv maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen)
· Contactorgaan
· Iftar tijdens de ramadan
· Activiteiten voor de jeugd uit de buurt