ANBI

Moskee An-Noer in Barneveld is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent dat giften aan de moskee aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie bij www.belastingdienst.nl of www.anbi.nl.

De ANBI-status houdt ook in dat Moskee An-Noer geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede van de koop van de Immanuelkerk en activiteiten van Moskee An-Noer.

Hieronder in het kort de gegevens over onze vereniging als ANBI.

Algemene gegevens
Naam: Moskee An-Noer Barneveld
RSIN nummer: 815458381
KVK nummer: 40124884
IBAN nummer: NL20RABO 0385 5058 25

Bedrag